Registru privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la H.C.L-ri şi dispoziţii ale primarului
Com.Buduslău (BH)