Registru - Hotărâri ale Consiliului Local
Com.Dobreşti (BH)