Registru - Hotărâri ale Consiliului Local
Com.Săcădat (BH)